... mi kantas ankaŭ por vi

Kiu estas mi?
Kial Ŝlagroj?
Aŭdu min - MP3 elŝuteblaj
Kontaktu min!


Rudi-Carrell-Show 1992
Rudi-Carrell-Show,
12a de septembro 1992

Kiu estas mi?

Mi laboras kiel kantisto de germanaj kantoj ekde 1989 kaj kantis sur multaj scenejoj en Germanio aŭ kantis dum aranĝoj de radiostacioj. 

En televido oni povis vidi min en 1992 dum germana televid-elsendo "Rudi-Carrell-Show" kie mi imitis la kantiston Michael Holm kaj gajnis la duan premion kaj la korojn de la spektantoj.


Eŭropasemajno en Hamburgo, 2004

Kial Ŝlagroj?

Ŝlagro estas la tipa moderna germana muzikmaniero kiun mi kantas en Esperanto. Mi kantas proprajn kantojn kaj ankaŭ konatajn kantojn el Germanio aŭ el la tuta mondo. Mi ofte varbas por Esperanto per miaj kantoj en Germanio. Ekzemple dum la Eŭropafesto 2004 en Hamburgo mi prezentis intervjuojn, informojn kaj kantis. 


Mi kantis ĉe la sekvaj aranĝoj miajn Esperantoj kantojn dum multaj lokaj eventoj kunvenoj same kiel dum naciaj (ekz. Germana Esperanto Kongreso 2004) aŭ internaciaj (IS 2000 / 2001, UK 2003) kongresoj / renkontiĝoj.

UK en Gotenburgo, Svedio, 2003

- 3a de decembro 2004 kristnaska koncerto dum la "Hamburga Vintro"
- 30a de oktobro 2004 koncerto dum la cent-jara festo de la Esperanto-grupo Frankfurto
- 24a de oktobro 2004 laŭdanto ĉe la FAME Esperanto-Kulturpremion por "Kajto" en Aalen 
- 16a de oktobro 2004 kantado kaj prelego pri cent jaroj de Esperanto en Hamburgo dum  la "Marie-Hankel-honorigo" en Dresdeno

- 10a de junio 2004 prezento de la nova kompaktdisko “Nokto iĝas Tag’” en Hamburgo  
- 28a de majo 2004
Germana Esperanto Kongreso en Neŭbrandenburgo  
- 19a de majo 2004
100 jara jubileo festo de la Hamburga Esperanto Societo  
- 24a kaj 30a de aprilo 2004
Eŭropa semajno en Hamburgo  
- 8a de la aprilo 2004
Printempa Semajno Internacia en Duderstadt  

- 6a de decembro 2003 Zamenhoffesto en Hamburgo  
- 27a de novembro 2003 kristnaska koncerto en Hamburgo, prezento de la kompaktdisko “...dum kristnaska tempo"  
- 1a de aŭgusto 2003 Universala Kongreso en Gotenburgo, Svedio  
- 21a de julio 2003 prezento de la kompaktdisko “ĵus per kares’” dum la hamburga somero  
- 3a de majo 2003 Eŭropa semajno en Hamburgo  

Festo de la lingvoj kaj kulturoj en Bremen, 2001

- 14a de decembro 2002 Zamenhoffesto en Hamburgo  
- 1a de decembro 2001 Zamenhoffesto en Hamburgo  
- 3a de novembro 2001 Esperanto-centro Herzberg  

- 13a de junio 2001 Festo de la lingvoj kaj kulturoj en Bremen  
- 27a de aprilo 2001 Eŭropa semajno en Hamburgo  
- 29a de decembro 2000 Internacia Seminario en Cukshaveno


La kantoj biografas kaj fantazias, temas pri virinoj kaj viroj, disputo kaj amo... 

Mi kantas la kantojn por vi kaj depende de via animstato ili ĝojigas, pensigas, amuzas aŭ eĉ plorigas vin. 

Mi ŝatas prezenti rakontojn kaj montri al vi kiu aŭ kiel vi estas aŭ povus esti kaj kiel bela estas denove enamigi... 


Nokto iĝas Tag’

ĵus per kares'

...dum kristnaska tempo

Aŭdu min - MP3 elŝuteblaj

Miaj kompaktdiskojn: 
La plej nova "
Nokto iĝas Tag’" kaj ankaŭ la kompaktdiskoj "ĵus per kares'" kaj "...dum kristnaska tempo".


 
Se vi volas aŭdi min originale turnu vin al mi. Miajn adresojn vi trovos ĉi-sube. 

Ĝis baldaŭ.

Via

Skribu al mi aŭ retpoŝte
Post@Ralph-Glomp.de

aŭ telefakse
+49 / 40 / 68 91 53 61

aŭ poŝte
Wandsbeker Chaussee 185 B, DE-22089 Hamburg, Germanio

aŭ postlasu personan mesaĝon
+49 / 40 / 68 91 53 60


Kreita 2002 de Ralph Glomp, Hamburg
Ĉiuj rajtoj rezervitaj
20.06.2004


FastCounter by bCentral